Business Forum Livno 2018.

Glavna tema konferencije biti će predstavljanje zaklade Linnovate, budućeg Tehnološkog parka Livno. Inicijativa uspostave Tehnološkog parka Livno rezultirala je zakladom Linnovate, čiji su osnivači porijeklom iz Livna: Bernardin Ćenan, Božo Perić, Marin Jozić te Mate Rimac

Pročitajte više

Vodič za povratnike u RH

U Vodiču, na 145 stranica, su i ostali nositelji suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske: Odbor za Hrvate izvan RH, Savjet Vlade RH za Hrvate izvan RH, Hrvatska matica iseljenika, Ministarstva i druga državna tijela, te važni kontakti koji uključuju i sve važne telefonske brojeve

Pročitajte više