Monografija Moj Nenadić predstavljena u HAZU

Zavičajnu monografiju salašarskog naselja u blizini Sombora predstavili su potpredsjednik HAZU Frane Parać, akademik Dragutin Feletar, predsjednik somborskog HKUD-a Vladimir Nazor ing. Mata Matarić, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, doc. dr. sc. Mario Bara, predsjednik DHK Đuro Vidmarović, Stjepan Sučić i otac karmelićanin Mato Miloš

Pročitajte više