Listopadska Matica

Novi broj donosi pregršt zanimljivosti, susreta i događanja u europskim i prekomorskim hrvatskim zajednicama. Prebogatu Matičinu programsku godinu prate napisi o Školi folklora u Zadru, Forumu mladih pripadnika hrvatskih manjina u Koljnofu te članak o rujanskoj tribini u HMI-ju

Pročitajte više