Ove godine stiglo je preko četiri stotine radova iz Hrvatske, BiH, Srbije/Vojvodine, Njemačke, Luksemburga, Belgije, Italije i Čilea. Pobjednice su Magdalena Kuntić iz Marinaca i Nina Cerinski iz Zagreba. Nakon Iserloha slijedi završna izložba radova 24. travnja u Muzeju grada Ilok

U gradskoj galeriji grada Iserlohna 16. travnja otvorena je izložba radova pristiglih na natječaj Iserlohn -Ilok 2015. na temu “Dunav rijeka fantazije”. Stručni žiri su činili dr. Rajnhard Veit, direktor umjetničke škole, Cornelija Merkl-Cofi, urednica u IKZ i direktor gradske galerije Rainer Danne.
Jubilarni, 15. natječaj organiziran je uz suradnju Muzeja grada Iloka i OŠ. J. Benešić Ilok te Hrvatskoga glasa Berlin. Svih tih godina na natječaj su stizali likovni radovi djece hrvatskih iseljenika iz 16 zemalja. Ove godine stiglo je preko četiri stotine radova iz Hrvatske, BiH, Srbije/Vojvodine, Njemačke, Luksemburga, Belgije, Italije i Čilea.

Rezultati natječaja za dobnu skupinu od 1. do 4. razreda
1. Magdalena Kuntić, 2. r. OŠ. Zrinski Nuštar PS. Marinci-mentor Marija Lesandrić
2. Gabrijela Sarajlić, 2. r. OŠ. Dore Pejačević Našice-mentor Marina Mihalj
Petra Uković, 3. r. OŠ.Viktora Cara Emina Lovran-mentor Sniježana Kovačević
3. Nikolina Pribanić, 3. r. OŠ. S.Ilijašević Oriovac PS. Slavonski Kobaš-mentor Ljubica Milašin
Ante Šimunović, 2.r. OŠ.Zrinski Nuštar PS. Marinci-mentor Marija Lesandrić
Ana Kinkela, 3. r. OŠ. V. C. Emina, mentor Snijezana Kovačević
Laura Bošnjak, OŠ. Julija Benešica, Ilok-mentor Lidija Bošnjak
Andrija Wonnemann, 2. r. L.R. Ana Kirchmayer Wonnemann Osnabruch Njemačka
4. Natalija Kuntić, 3. r. OŠ. Zrinski Nuštar PS. Marinci-mentor Nevenka Škrabo
Nika Glavaš, 4.r. III. OŠ. Bjelovar-mentor Suzana Turković
Filip Prploščić, 2. r. OŠ. Dore Pejačević Našice –mentor Marina Mihalj
Marija Jurić, 4. r. OŠ. Retkovec Zagreb-mentor Karmen Jurčević
Sara Pintarić, 1. r. III. OŠ. Bjelovar-mentor Nataša Brekalo
Leona Jambreković, 4. r. III. OŠ. Bjelovar-mentor Suzana Turković
Lovro Šestak, 3. r. OŠ. Marina Držića Zagreb-mentor Zrinka Budimir
Dora Vilus, 4. r. III. OŠ. Bjelovar-mentor Suzana Turković
Ivana Vignjević, 3.r. OŠ. V.C.Emina-mentor Snijezana Kovačević
Laura Pavić, 4. r. III. OŠ.Bjelovar-mentor Suzana Turković
Gabrijel Vojtek, 1. r. OŠ. Julija Benešića Ilok-mentor Jarmila Mudroh
Marta Palladino, 4. r. Hrvatska nastava Rim Italija-mentor Ivana Nosić
Vatroslav Tito Čolak, 3.r. OŠ. Kustošija- mentor Mala lik.akademija Vivoda, Andreja Vivoda
Anica Bošnjak, 2. r. Hrvatska nastava Hessen –Kassel Njemačka –mentor Aneta Mikulić

Rezultati natječaja za dobnu skupinu od 5. do 8. razreda

1. Nina Cerinski, 8. r. OŠ. M. Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar
2. Marko Roso, 6. r. OŠ. Julija Benešića Ilok-mentor Kristina Hrubik
Petra Mihaljević 8. r. OŠ. M.Lovraka Zagreb mentor Bernadica Mazar
Leonardo Lovrić, 5. r. – (nepoznato iz koje je škole)
3. Marina Grgić, 8. r. Hrvatska nastava u Bavarskoj Njemačka-mentor Martina Ivančević
Daniela Aleksić, 5. r. OŠ .V. Nazora Crikvenica –mentor Suzana Kljus
Andrijana Veselčić, 7. r. Hrvatska nastava Luksemburg-mentor Gorana Karan
Melita Kovačević, 5. r. OŠ.I.G. Kovačića Zagreb
Gulia Verdat, 7.r. Hrvatska nastava u Rimu Italija-mentor Ivana Nosić
Jasminka Vojnović, 5. rz. Hrvatska nastava u Čileu (Club Croata)-mentor Martina Kalamari
4. Maja Zdelarec, 5. r. OŠ. M. Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar
Danijela Ćorluka, 7. r. OŠ. M. Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar
Ivana Vukadin, 7. r. Hrvatska nastava u Bavarskoj Njemačka –mentor Karolina Jurak
Eva Marciuš, 5. r. OŠ. Strahoninec-mentor Mateja Rusak
Anđela Ševerdija, 7. r. OŠ.V. Nazora Crikvenica-mentor Suzana Kljus
Sanja Tumbas, OŠ. Matije Gubeca Tavankut Srbija-mentor Larisa Durić
Katarina Galinović, 5. r. H.K.U.P.D.”Stanislav Preprek” Novi Sad Srbija –mentor Tatjana Stepanov
Dragana Kovač, 5. r. OŠ. Majsenski put Subotica Srbija-mentor Larisa Durić
Marie Brajković, 5. r. Hrvatska nastava u Belgiji –mentor Gorana Karan

Slijedi završna izložba radova 24. travnja u Muzeju grada Iloka. Nagodinu će biti tema “Glagoljica” a natječaj će se zvati Iserlohn-Rim 2016.
(Hrvatski glas Berlin)