DHK raspisuje Natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige – JUDITA, DAVIDIAS i SLAVIĆ

Društvo hrvatskih književnika raspisuje Natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige.
JUDITA za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj, u 2017. godini.
DAVIDIAS za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2017. godini
SLAVIĆ za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2017. godini.
U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici u 3 (tri) primjerka dostave do 16. veljače 2018. na adresu:
Društvo hrvatskih književnika dhk@dhk.hr za Nagrade Dana hrvatske knjige, Trg bana Jelačića 7/I, 10 000 Zagreb.
(DHK)