Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije je objavila natječaje za potprograme Kultura i MEDIA koji su sad dio jedinstvenog programa Europske unije pod nazivom Kreativna Europa kojeg je Europski parlament usvojio 19.11.2013. godine. Rok prijave na natječaje je do ožujka 2014.

Potprogram Kultura koordinirat će za to zadužen Desk Kreativne Europe u Ministarstvu kulture, a potprogram MEDIA Desk Kreativne Europe pri Hrvatskom audiovizualnom centru (dosadašnji uredi Kulturna kontaktna točka i Media desk Hrvatske).

Otvoreni natječaji potprograma Kultura su sljedeći:
Potpora europskim projektima suradnje
Potpora projektima književnih prijevoda
Potpora europskim mrežama
Potpora europskim platformama
Otvoreni natječaji potprograma MEDIA su sljedeći:
Potpora za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata
Potpora za televizijsko prikazivanje
Potpora za selektivnu distribuciju
Potpora za festivale

Na službenim stranicama programa Kreativna Europa možete naći natječaje i prijavnice za oba potprograma. Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu MEDIA kontakte možete naći ovdje, a za pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Izvor: MInistarstvo kulture