Natječaj DHK za nagrade Dana hrvatske knjige uključuje Nagradu JUDITA, DAVIDIAS i SLAVIĆ

DHK raspisuje Natječaj za nagrade Dana hrvatske knjige JUDITA – za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj, u 2015. godini, DAVIDIAS – za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2015. godini i SLAVIĆ – za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2015. godini.

U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici u 5 (pet) primjeraka dostave do 5. veljače 2016. na adresu:

Društvo hrvatskih književnika
– za Nagrade Dana hrvatske knjige –
Trg bana Jelačića 7/I
10000 Zagreb