Cilj potpore “Preko granice” je omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u inozemstvu započinjanje i uspostavu znanstvene suradnje s domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, kao i poticanje hrvatskih institucija i tvrtki na korištenje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ objavljuje natječaj u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji će biti otvoren do 12. lipnja 2015. godine.
U sklopu ovog programa potiču se znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom.
Cilj potpore “Preko granice” je omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u inozemstvu započinjanje i uspostavu znanstvene suradnje s domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, kao i poticanje hrvatskih institucija i tvrtki na korištenje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore.
Novčana sredstva koja su na raspolaganju za Program znanstvene suradnje, Potpora „Preko granice“ iznose 10,6 milijuna HRK. Konačni iznos dodijeljenih sredstava u ovom Natječaju u 2015. godini ovisit će o kvaliteti zaprimljenih projektnih prijedloga.
Trajanje predloženih projekata može biti najmanje 12, a najviše 24 mjeseca, a pojedinačna potpora može iznositi najmanje 750.000 HRK i najviše 1.500.000 HRK.
Detaljnije informacije o objavljenom natječaju mogu se pronaći na stranicama Fonda a svi upiti mogu se uputiti u Tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektronsku poštu, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“, Planinska 1, 10000 Zagreb.