Do 12. rujna 2014. teče rok za natječaj za besplatan smještaj u Hrvatskom povijesnom institutu u Beču

Na temelju Pisma namjere između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Hrvatske Provincije D. I. i Hrvatskog povijesnog instituta u Beču, potpisanog 20. srpnja 1995. godine u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao pravni slijednik Ministarstva znanosti i tehnologije RH objavljuje

NATJEČAJ
za pravo korištenja besplatnog smještaja u Hrvatskom povijesnom institutu u Beču u akademskoj 2014./2015. godini
za studente upisane na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij na Sveučilištu u Beču.

Uz prijavni formular potrebno je dostaviti sljedeće priloge:

    Molba s kratkim obrazloženjem potrebe besplatnog smještaja,
    Potvrda o upisu na preddiplomski/diplomski/poslijediplomski studij u Beču u akademskoj 2014./2015. godini,
    Postignuti uspjeh u dosadašnjem školovanju, prijepis ocjena,
    Izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
    Potvrda o visini dohotka u 2013. godini nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za članove zajedničkog
    kućanstva uključujući i sebe kao nositelja Zahtjeva.

Na natječaj se mogu javiti dosadašnji korisnici kao i novi kandidati za besplatni smještaj.

Molbe treba poslati do 12. rujna 2014. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
Uprava za visoko obrazovanje,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb

U obzir će se uzimati molbe poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 12. rujna 2014. godine.

Dokumenti

Izvor: MZOS