Zaklada “Agostina Piccoli” osnovala je Nagradu Fondacione Piccoli, koja se dodjeljuje za ostvarenje na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliškohrvatske zajednice. Natječaj ostaje otvoren do 3. kolovoza 2014.

Nagrada je osnovana s ciljem, da se približi i kroz masmedije popularizira, naša jezična, povijesna i kulturna baština, te da se na taj način promiče interes za našu zajednicu, s naglaskom na njezinom statusu posebne jezične manjine.
Vrste nagrada: literarna nagrada i nagrada “Mali umjetnik”. U obzir dolaze sva prozna djela (članci, studije, prikazi, novele, priče, …) i poezija na moliškohrvatskom jeziku. Prozna djela i poezija mogu biti napisani i na talijanskom i hrvatskom jeziku. Nagrada “Mali umjetnik” dodjeljuje se djeci do navršene 12. godine. Na natječaj se može prijaviti likovnim i literarnim ostvarenjima.

Uvjeti natječaja:
Natječaj traje do 3. kolovoza i otvoren je za sve. U obzir dolaze djela koja nisu ranije objavljena. Na omotnici obvezno napisati za koju vrstu nagrade se natječete (literarna ili nagrada “Mali umjetnik”). Uz djelo, obvezno napisati ime, prezime i adresu, te po potrebi dodatna objašnjenja ili opaske vezane uz djelo. Žiri za dodjelu nagrada sastoji se od pet članova: – predsjednik Zaklade “Agostina Piccoli” iz Mundimitra; dva predstavnika društava iz Filiča i Kruča, stručnjak za hrvatski jezik i stručnjak na pedagoškom polju.
Radovi se mogu poslati i elektroničkom poštom na adresu fondazione.piccoli@email.it
Radove možete poslati, ili donijeti, i na adresu Fondazione “Agostina Piccoli”, Centro di Documentazione, via Castello, 47 I-86030 Montemitro (CB)

Nagrade
Prva tri nagrađena autora dobit će odlikovanje. Autor prvonagrađenog djela u kategoriji nagrade “Mali umjetnik” dobit će nagradu shodno svojoj dobi i interesima (npr. knjige, putovanje, pribor za informatiku i sl.). Nagrađeni radovi – i ostali izabrani – bit će objavljeni u zbirci literarnih ostvarenja, u izdanju Zaklade ‘Agostina Piccoli’. 7. Nakon dodjele nagrada, Zaklada uzima pravo da prema potrebi raspolaže literarnim i likovnim ostvarenjima, a u svrhu promicanja interesa za život i kulturu moliškohrvatske zajednice.