Natječaj raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, za jednog izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od najviše tri godine

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2018./2019. na Sveučilištu Magallanes u Punta Arenasu, Republika Čile, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od najviše tri godine.

Natječaj