Središnji državni ured za Hrvate izvan RH dodijelit će studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Hrvatske – 500 stipendija i to 100 za studij u Republici Hrvatskoj i 400 za studij u BiH

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – 500 stipendija za akademsku godinu 2017./2018., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti-pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i BiH.
U odnosu na prošle natječaje, ove godine je prvi put uvedena i prijava elektroničkim putem.
Prijava za dodjelu stipendija se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
s naznakom:
„za Natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2017./2018.“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 29. prosinca 2017. do 29. siječnja 2018. godine.
Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +3851/6444-657, +3851/6444-692 ili putem elektroničke poruke na adresi: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
E-prijavni obrazac: stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr