Natječaj Ureda namijenjen je redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2015./16. za studij u RH ili Bosni i Hercegovini. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, i to zaključno do 11. svibnja 2016. godine

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2015./16.

Ured će dodijeliti studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH – 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 350 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima:

• u Republici Hrvatskoj:
pripadnici hrvatskog iseljeništva s prebivalištem u inozemstvu, pripadnici hrvatske manjine s prebivalištem u 12 država u kojima žive pripadnici hrvatske manjine i pripadnici hrvatskog naroda u BiH s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji u Republici Hrvatskoj upisuju ili nastavljaju studij u statusu redovitog studenta na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom studiju.

• u Bosni i Hercegovini:
pripadnici hrvatskog naroda u BiH s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji u BiH upisuju ili nastavljaju studij u statusu redovitog studenta na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom studiju.

Rok za podnošenje prijava započinje danom objave Natječaja na mrežnim stranicama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: www.hrvatiizvanrh.hr i traje zaključno do 11. svibnja 2016. godine.

Neće se razmatrati prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave podnesene izvan utvrđenog roka, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom ili faxom. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10 000 Zagreb. Na omotnici prijave potrebno je naznačiti: „Natječaj za stipendiju za studij u Republici Hrvatskoj“ ili „Natječaj za stipendiju za studij u Bosni i Hercegovini“.

Za dodatne informacije možete poslati upit na adresu e-pošte: stipendije@hrvatiizvanrh.hr.

Natječaj stipendije, Prijavni obrazac i Izjava dostupne na www.hrvatiizvanrh.hr