Prijave za predavača hrvatskog jezika i kulture zainteresirani podnose koordinatoru projekta do 15. siječnja 2013. putem e-maila na adresu hola.koordinator@gmail.com

 

Natječaj raspisuju hrvatski kulturni centri u Rosariju i Comodoru u suradnji s HMI
I. za predavača hrvatskog jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2013.
II. za predavača hrvatskog jezika i kulture na području pokrajine Chubut u Argentini za akademsku godinu 2013.

 

Uvjeti:
a) VSS – studenti ili osobe sa završenim studijem (prednost: Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku ili hispanistiku)
b) poželjno iskustvo u predavanju stranog jezika
c) jezične kompetencije u španjolskom i hrvatskom jeziku
d) poznavanje rada na računalu
e) poželjne osobine: komunikativnost, kreativnost, inicijativnost


Uz prijavu za natječaj priložiti:

a) životopis na hrvatskom jeziku
b) eventualne preporuke i potvrde o radnom iskustvu
c) kratko motivacijsko pismo (do jedne kartice teksta)

Za sve dodatne informacije kontaktirati koordinatora projekta ili posjetiti internetske stranice Hrvatske matice iseljenika

Prijave se podnose koordinatoru projekta do 15. siječnja 2013. putem e-maila na:
Sandra Jurić – hola.koordinator@gmail.com