16.03.2012.

Hrvatski glas Berlin objavio je rezultate likovnog natječaja ISERLOHN-ZÜRICH za djecu iz Hrvatske i hrvatskih iseljenika iz čitavoga svijeta.

Nagrađeni učenici za uzrast 5. do 8. razreda
1. mjesto: Stephanie Šagolj, Hrvatska škola „Bartol Kašić“ Melbourne –Australija, mentor Glorija Jurešić. Šimun Anzulović, OŠ Šime Budinić Zadar, mentor Nada Peraić
 
2. mjesto: Pia Petrušanec-IV OŠ Varaždin, mentor Maja Đakmanec. Bartola Perica, OŠ Šime Budinić Zadar, mentor Nada Peraić
 
3. mjesto Ema Bek, IV OŠ Varaždin, mentor Maja Đakmanec. Gabrijela Jurković, OŠ V. Nazor Crikvenica,mentor Suzana Kljus. Felipe Gomez, HDS Punta Arenas – Čile, mentor Kristina Bacani. Tatjana Vojnić Purcar, OŠ I.Milutinovic Subotica – Srbija. Dolores Klasan, Hrvatska škola “Bartol Kašić” Melbourne –Australija, mentor Vesna Mecanović.
 
4. mjesto: Danijela Macan, HDS-Bartol Kašić Pariz – Francuska, mentor Doroteja Gran. Valentina Tikvicki, OŠ. I. MilutinoviĆ Subotica – Srbija. Glorija Beljan Dortmund, LR LEPTIR-ISERLOHN, mentor Ankica Karaćić. Pavla Vidović, Mala škola hrvatskoga jezika Buenos Aires – Argentina, mentor Marija Dujmović. Ana Stipančević, HS Bartol Kašić Melbourne – Australija, mentor Vesna Mecanović.
 
Nagrađeni učenici za uzrast 1. do 4. razreda:
1. mjesto: Dilara Kušić, OŠ Marija Bistrica, mentor Biserka Ciglenički. Tonko Pavičević, OŠ Viktora Cara Emina Lovran, mentor Snježana Kovačević.
 
2. mjesto: Dora Hađak i Julija Dodig, OŠ Ljudevita Gaja Zaprešić, mentor Martina Velikov.
 
3.mjesto: Marija Gerić i Tea Barcanec, OŠ. Braće Radić Koprivnica, mentori Snježana Janjić i Dragica Ljubić. Dora Fajdetić, OŠ Srdoči Rijeka, mentor Verica Muhvić. Petra Sekrst, OŠ V. Nazora Crikvenica, mentor Maja Lončarević. Ema Dijan, OŠ Viktora Cara Emina-Lovran, mentor Snježana Kovačević. Manuel Antonio Brozović, OŠ V. Nazora Crikvenica, mentor Maja Lončarić. Tea Suvak, OŠ Srdoči Rijeka, mentor Verica Muhvić. Emanuel Ivan Puček, OŠ E. Kvaternika, mentor Marica Kupina. Petra Sekrst,OŠ V. Nazora Crikvenica, mentor Maja Lončarić. Lara Ljubić, OŠ J. Sižgorić Šibenik, mentor Helena Šarić. Tamara Gašparić, OŠ Braća Radić Koprivnica, mentor Marija Petras.
 
4. mjesto: Ivana Severino, HDS Punta Arenas-Čile, mentor-Kristina Bacani. Valentina Volić, HKZ Zürich-HDS Švicarska, mentor Grozdana Leka.
 
Organizatori su zadovoljni odazivom djece i nagradili su tridesetero mladih likovnjaka, i to troje sudionika iz Australije, dvoje iz Čilea, po jednoga iz Argentine i Francuske, po dvoje iz Švicarske i Srbije te 19 iz Hrvatske. Natječaji su prije nekoliko godina pokrenuli Ante i Ankica Karačić.