15.02.2012.

Natječaj Silvije Strahimir Kranjčević za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka s područja pjesništva, romana, kratke priče, drame i putopisa riječka podružnica Hrvatske matice iseljenika raspisuje svake dvije godine. Na natječaj se odazvalo 19 autora iz Europe, Sjeverne Amerike i Južne Afrike. U pristiglim radovima prevladavala je poezija, dok je u manjem djelu bilo i proznih uradaka.

Povjerenstvo u sastavu prof.dr.sc. Branka Kalogjera, predsjednica, prof.dr.sc. Estela Banov i prof.dr.sc. Milorad Stojević nakon vrjednovanja svih pristiglih radova odlučilo je da se nagrada Silvije Strahimir Kranjačević dodijeli Dušanki Madunić iz Padove (Italija).
Uvidom u pjesničke radove Dušanke Madunić, Povjerenstvo je zaključilo:“ Pjesme Dušanke Madunić slobodnog su, nevezanog stiha, istina ritmički nedotjerane, međutim vrlo sugestivne, dojmljive i misaone. Njene pjesme, uglavnom ljubavne i intimističke tematike, vrlo realno i osebujno progovaraju o svakodnevici žene, njenim traumama, intimnosti, nadanjima i razočaranjima. U ovih deset pjesama iskazan je njen unutrašnji monolog s nestvarnim (stvarnim), ali ipak bliskim sugovornikom, kojem u jednoj refleksivnoj izražajnosti iskazuje svoju pažnju. U njenim se stihovima osjeća svojevrsna ironija i skepsa prema svijetu koji ju okružuje i u kojem živi, što rezultira tamnim, depresivnim ali nadasve životnim motivima, koje iskazuje harmonijom opažaja i formom pjesme. Njen poetski iskaz je čvrst, nebrušen, realističan i uvjerljiv, što ostavlja čitatelju dovoljno prostora da doživi dojam i sugestivnost koju nude njeni stihovi. Čitajući ovih desetak pjesama Dušanke Madunić, ne možemo napraviti jednu cjelovitu analizu njenog pjesništva, no na temelju dostavljenog, u odnosu na druge pjesničke radove, ovo je ipak poetski govor koji kako dojmom, motivima, izražajnim i škrtim stihom (ponekad na granici haikua) razigranošću u riječima i metaforici, po našem mišljenju, zaslužuje biti rangiran na prvo mjesto.“
Dušanka Madunić, udana Ivanković, rođena je u Splitu 1962. godine. Osnovnu školu završila je u Lovreču, srednju medicinsku u Splitu, a u Padovi je diplomirala je teologiju na Visokom institutu za vjerske znanosti, te na Sestrinskom fakultetu pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi. Živi i radi kao medicinska sestra već 25 godina u Padovi. Aktivna je i u hrvatskog zajednici u tom gradu te obnaša i dužnost potpredsjednice Hrvatske zajednice u Venetu.
(Vanja Pavlovec)