Zaklada je osnovala LITERARNU NAGRADU “FONDAZIONE PICCOLI”, koja se dodjeljuje za ostvarenje na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliškohrvatske zajednice. Natječaj ostaje otvoren do 5. kolovoza 2016.

1. Zaklada “Agostina Piccoli” osnovala je LITERARNU NAGRADU “FONDAZIONE PICCOLI”, koja se dodjeljuje za ostvarenje na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliškohrvatske zajednice. Natječaj ostaje otvoren do 5. kolovoza 2016.
2. Nagrada je osnovana sa ciljem da se približi i kroz mass-medije popularizira naša jezična, povije-sna i kulturna baština, te da se na taj način promiče interes za našu zajednicu, s naglaskom na njezi-nom statusu posebne jezične manjine.
3. Vrste nagrada: a) literarna nagrada; b) nagrada “Mali umjetnik”.
3.a. Literarna nagrada
U obzir dolaze sva prozna djela (članci, studije, prikazi, novele, priče,…) i poezija na moliško-hrvatskom jeziku. Prozna djela i poezija mogu biti napisani i na talijanskom i hrvatskom jeziku.
3.b. Nagrada “Mali umjetnik”
Nagrada se dodjeljuje djeci do navršene 12. godine. Na natječaj se može prijaviti sa likovnim i sa literarnim ostvarenjima.
4. Ostali uvjeti Natječaja:
a) Natječaj traje do 5. kolovoza 2016.
b) Natječaj je otvoren za sve.
c) U obzir dolaze djela koja nisu ranije objavljena – izložena.
d) Na omotnici obavezno napisati za koju vrstu nagrade se natječete (literarna ili nagrada “Mali umjetnik”). Uz djelo obavezno napisati ime, prezime i adresu, te po potrebi dodatna objašnjenja ili opaske vezane uz djelo.
e) Radove poslati ili donijeti na adresu: Fondazione “Agostina Piccoli” Centro di Documentazione via Castello, 47 I-86030 Montemitro (CB)
f) Radovi se mogu poslati i elektroničkom poštom na adresu: fondazione.piccoli@gmail.com
5. Žiri za dodjele nagrada, Odbor koji ocjenjuje i nagrađuje djela sastoji se od pet članova: predsjednik Zaklade “Agostina Piccoli” iz Mundimitra; 2 predstavnika društava iz Filiča i Kruča. Jedan stručnjak za hrvatski jezik; jedan tručnjak na pedagoškom polju;
6. Nagrade
Prva tri nagrađena autora dobit će odlikovanje. Autor prvonagrađenog djela u kategoriji nagrade “Mali umjetnik” dobit će nagradu shodno svojoj dobi i interesima (npr. knjige, putovanje, pribor za informatiku i sl.). Nagrađeni radovi – i ostali izabrani – bit će objavljeni u zbirci literarnih ostvarenja, u izdanju Zaklade ‘Agostina Piccoli’.
7. Nakon dodjele nagrada, Zaklada “Agostina Piccoli” uzima pravo da prema potrebi raspolaže literarnim i likovnim ostvarenjima, a u svrhu promicanja interesa za život i kulturu moliškohrvatske zajednice.

ZAKLADA ‘AGOSTINA PICCOLI’
Molise, Italija
+39 0874 877747
fondazione.piccoli@gmail.com