Prijave se dostavljaju faksom: + 385 1 6444 688 + 385 1 6444 688 ili elektroničkom poštom: croaticum@hrvatiizvanrh.hr a rok za slanje prijava započinje danom objave poziva na internetskim stranicama Ureda i traje do 25. svibnja 2015.

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te promicanja suradnje i povezanosti između RH s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2015./16. u trajanju do dva semestra.
Naglašavamo da od slijedeće akademske godine, osim učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, Državni ured za Hrvate izvan RH osigurava i stipendije za internetsko učenje hrvatskog jezika, za početnu razinu u trajanju od jednog semestra.
Naime, Hrvatski internetski tečaj je E- tečaj hrvatskoga jezika koji se provodi putem sustava za E-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar).
Na Javni poziv mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo – i to oni s završenom srednjom školom, navršenih 18 godina i prebivalištem izvan Republike Hrvatske.
Prijave se dostavljaju faksom: + 385 1 6444 688 + 385 1 6444 688 ili elektroničkom poštom: croaticum@hrvatiizvanrh.hr
Rok za slanje prijava započinje danom objave Javnog poziva na internetskim stranicama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske: www.hrvatiizvanrh.hr i traje zaključno do 25. svibnja 2015. godine.
Podsjećamo da su od 2012. do 2014. godine odobrene 404 naknade za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za 290 polaznika.

Iskoraci od 2012.:
• Od 2015./16. Po prvi put se dodjeljuju stipendije za internetsko učenje hrvatskog jezika za one Hrvate izvan Republike
  Hrvatske koji, zbog različitih razloga, ne mogu odvojiti vrijeme za boravak u Republici Hrvatskoj
• Uz školarinu, Državni ured osigurao je subvencionirani smještaj u studentskim domovima, prehranu i troškove za
  osobne potrebe.
• Program učenja proširen je i na druge sveučilišne centre u Hrvatskoj. Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od
  2013./14. provodi se i u Splitu i Rijeci.
• Dogovorena je suradnja sa Zakladom »Andronico Lukšić Abaroa« iz Čilea o sufinanciranju troškova studenata iz Južne
  Amerike.
• Povećan iznos sredstava u odnosu na 2012./2013. za 100.000,00 kn i povećan broj naknada za učenje hrvatskog jezika

Javni poziv i prijavni obrazac potražite na www.hrvatiizvanrh.hr

Više o HiT-1 e-tečaju hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja ovdje.