Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr. Rok za slanje prijava je 16. svibnja 2016. Mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i RH koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo

Državni ured za Hrvate izvan RH objavio je Javni poziv za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u RH i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2016./2017.
Na Javni poziv mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i RH koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, s navršenih 18 godina, završenom najmanje srednjom školom te s prebivalištem izvan Republike Hrvatske ili pak s prebivalištem/boravištem u Republici Hrvatskoj najviše dvije zadnje godine, zaključno s danom objave Javnog poziva -15.travnja o.g.

Prijave se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr

Rok za slanje prijava je 16. svibnja 2016.

Sve ostale pojedinosti navedene su na stranici u tekstu Javnog poziva (u prilogu) s pripadajućim prijavnim obrascem, također na engleskom i španjolskom jeziku.