Rok za podnošenje prijava traje do zaključno 14. studenoga 2014. godine, a prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu Ureda
Poziv u cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH te očuvanje hrvatskog identiteta, odnosno promicanje hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanje položaja hrvatskog naroda izvan RH, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske objavio je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:
1) Neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
2) Fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
3) Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata moraju obuhvaćati sljedeća područja:
a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan RH, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje RH i Hrvata izvan RH
b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Državnog ureda i traje do zaključno 14. studenoga 2014. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“
((http://www.hrvatiizvanrh.hr)