Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i traje zaključno do 16. svibnja ove godine

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u BiH, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u BiH.
Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz RH u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.
Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom “za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu”.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave (16. travnja) Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine. Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-668,691,681 ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr

Javni natječaj