Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu Ureda zaključno s 2. srpnjem 2015. godine

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku, te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 2. lipnja 2015. Javni natječaj za 2015. godinu (tekst Javnog natječaja i pripadajući obrasci na stranici Ureda).
Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u BiH, i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su: izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama, potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje, nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja, izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku, izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja, infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini
Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje će imati veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.
Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom “za Javni natječaj”.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 2. srpnjem 2015. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr