Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Rok za prijavu na natječaj je 26. listopada 2016.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori je raspisalo J A V N I N A T J E Č A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu.

Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Rok za prijavu na natječaj je 26. listopada 2016.

◾Javni natječaj
◾Opisni obrazac prijave
◾Obrazac proračuna
◾Izjava o partnerstvu
◾Europass – Životopis
◾Ugovor
(Radio Dux)