Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s HMI te u sklopu projekta Hola raspisuje Natječaj za predavača hrvatskoga jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2015. Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2015.

Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika te u sklopu projekta Hola raspisuje Natječaj za predavača hrvatskog jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2015.

Uvjeti
VSS – studenti ili osobe sa završenim studijem (prednost: Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku ili hispanistiku)
poželjno iskustvo u predavanju stranog jezika
jezične kompetencije u španjolskom i hrvatskom jeziku
poželjne dodatne vještine: poznavanje hrvatskog folklora, sudjelovanje ili iskustvo u organizaciji kulturnih događaja (kazališne predstave, izložbe, ciklusi filmova i sl.)
poznavanje rada na računalu
poželjne osobine: komunikativnost, kreativnost, inicijativnost

Uz prijavu priložiti
životopis na hrvatskom jeziku
eventualne preporuke i potvrde o radnom iskustvu
motivacijsko pismo (do jedne kartice teksta)

Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2015. putem e-maila na:
Sandra Jurić – hola.koordinator@gmail.com

Za dodatne informacije kontaktirati koordinatora projekta ili posjetiti internetske stranice HMI