Riječka OŠ Vežica raspisuje 2. međunarodni haiku natječaj za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i izvan RH, učenike hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenike s posebnim obrazovnim potrebama

OŠ Vežica raspisuje 2. međunarodni haiku natječaj za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i izvan RH, učenike hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

Kategorije sudionika su: od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda, od 1. do 4. razreda za učenike s posebnim obrazovnim potrebama i od 5. do 8. razreda za učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

Kategorije radova:
1. haiku
2. ilustrirani haiku (format A4/ veće)
1. haiku
1. slobodna tema, dva neobjavljena haikua( 5-7-5)
2. tema: perunika/ iris, dva neobjavljena haikua
(perunika – hrvatski nacionalni cvijet od 2000. na prijedlog HAZU- a)

Riječ perunika ne mora biti izričito navedena u haiku pjesmi. Haiku pjesme mogu biti na hrvatskom standardnom jeziku / narječjima / jezicima nacionalnih manjina uz rječnik. Svaki sudionik u svakoj kategoriji može poslati dva rada.

Haiku pjesme zajedno sa svim podacima treba slati u zasebnom dokumentu mailom: Subjekt: slobodna tema/ perunika, razred, škola, haiku.vezica@gmail.com