23.01.2012.

Objava rezultata Natječaja bit će u svibnju 2012. godine.

HMI- podružnica Rijeka organizira nagradni natječaj za učenike hrvatskih dopunskih škola, kao i za učenike koji uče hrvatski jezik u drugim oblicima organiziranoga učenja materinskoga jezika u inozemstvu

TEME Natječaja za literarne radove za dobnu skupinu od 6 do 12 godina su:

Pahuljice padaju ili Najluđa igra ili Kako bih se ponašao/la kao roditelj
 
– Za dobnu skupinu od  13 do 15 godina:
Pismo dragoj osobi ili Božić u mojoj obitelji ili Život bez mobitela
 
– Za dobnu skupinu od 16 do 18 godina:
Mirisi i okusi Hrvatske u mom domu ili Mi smo medijska generacija ili U mojoj zemlji čudesa
 
TEME Natječaja za novinarske  radove, u dobnoj skupini od 13 do 18 god. su:

Moj grad ili Hrvatska u Europi – moja vizija budućnosti ili Imam dvije domovine
 
Uvjeti Natječaja
 
LITERARNI RADOVI mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te u svim hrvatskim narječjima i njima pripadajućim govorima (mjesni govori roditelja).
Učenici mogu pisati lirske pjesme u stihu i u prozi, kratke priče i sastavke u kojima će opisivati događaje, stanja, zbivanja, iskazivati svoje osjećaje, dati maha mašti.
NOVINARSKI RADOVI mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te u svim hrvatskim narječjima i njima pripadajućim govorima (mjesni govori roditelja).
Učenici mogu pisati vijest, izvješće, reportažu, putopis, intervju o njima znanim pojavama, događajima ili ljudima.
Broj literarnih i novinarskih radova nije ograničen.
Svaki rad treba biti pisan na računalu ili pisaćem stroju i sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, dob, razred,elektroničku adresu učenika (ako ju ima), naziv škole i grada, ime i prezime učitelja (mentora).
 
Vrjednovanje radova
 
Literarni radovi vrjednovat će se u tri kategorije, i to:
PRVA KATEGORIJA: učenici od 6 do 12 godina.
DRUGA KATEGORIJA: učenici od 13 do 15 godina.
TREĆA KATEGORIJA: učenici od 16 do 18 godina.
Novinarski radovi vrjednovat će se u dobnoj skupini od 13 do 18 godina.

Natječaj je nagradni. Prvonagrađeni učenici, u svakoj kategoriji, dobivaju diplomu i boravak u ljetnoj školi Hrvatske matice iseljenika. Drugonagrađeni literarni i novinarski radovi dobivaju pohvalnicu. Ostali sudionici dobivaju priznanja za sudjelovanje u Natječaju. Svi dobivaju dar. Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa Republike Hrvatske podupire ovaj natječaj.
 
 
ROK SLANJA RADOVA: do 7. travnja 2012. godine.
ADRESA: HRVATSKA MATICA ISELJENIKA – PODRUŽNICA RIJEKA
               Trpimirova  6 , 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
               Tel.: +385/51/214 557
               Fax.: +385/51/339 804
               E-mail: rijeka@matis.hr
 
  
S radošću očekujemo Vaše radove.
 
Voditeljica podružnice HMI RIJEKA
Vanja Pavlovec