Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s HMI te u sklopu projekta Hola raspisuje Natječaj za predavača hrvatskoga jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2014. Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2014.

Hrvatski kulturni centar u Rosariju u suradnji s HMI te u sklopu projekta Hola raspisuje NATJEČAJ za predavača hrvatskoga jezika i kulture na području pokrajina Buenos Aires i Santa Fe u Argentini za akademsku godinu 2014.

UVJETI
-VSS – studenti ili osobe sa završenim studijem (prednost: Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku ili hispanistiku)
– poželjno iskustvo u predavanju stranog jezika
-jezične kompetencije u španjolskom i hrvatskom jeziku
– poželjne dodatne vještine: poznavanje hrvatskog folklora, sudjelovanje ili iskustvo u organizaciji kulturnih događaja (kazališne predstave, izložbe, ciklusi filmova i sl.)
– poznavanje rada na računalu
– poželjne osobine: komunikativnost, kreativnost, inicijativnost

UZ PRIJAVU PRILOŽITI
– životopis na hrvatskom jeziku
– eventualne preporuke i potvrde o radnom iskustvu
– motivacijsko pismo (do jedne kartice teksta)

Prijave se podnose koordinatoru projekta do 19. siječnja 2014. putem e-maila na: Sandra Jurić – hola.koordinator@gmail.com

Za dodatne informacije kontaktirati koordinatora projekta ili posjetiti internetske stranice HMI