16. veljače u 12,00 sati u HMI

Pozdravnu riječ održat će ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Marin Knezović, a sudjeluju dr. sc. Željko Holjevac, dr. sc. Sanja Vulić, dr. sc. Tomislav Jelić i dr. sc. Robert P. Hajszan. Skup moderira Vesna Kukavica, prof.

Po završetku kolokvija ravnatelj HMI-ja uručit će priznanje Robertu P. Hajszanu za 35 godina uspješnog publicističkog, prosvjetnog i kulturnog rada te utemeljenje Panonskog instituta u Pinkovcu / Güttenbachu u saveznoj austrijskoj pokrajini Gradišće / Burgenland.

U čast 35. obljetnice kulturnog i prosvjetnog djelovanja istaknutog povjesničara i filologa Roberta P. Hajszana HMI organizira mini-znanstveni kolokvij nazvan Gradišćanskohrvatske panonske teme. Cilj kolokvija, na kojem će biti promovirana i istoimena Hajszanova knjiga, ogleda se u nastojanju znanstvenika različitih humanističkih profila iz Hrvatske da interdisciplinarno populariziraju tematiku hrvatskih manjinskih zajednica iz srednje i jugoistočne Europe, čiji su pripadnici pola tisućljeća aktivni dionici višekulturnih sredina poput gradišćanskih Hrvata iz Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke.

Knjiga Gradišćanskohrvatske panonske teme, koju je objavila Hrvatska matica iseljenika 2014. godine, ima dvostruku vrijednost. S jedne strane dokumentira sustavni rad vrijednog povjesničara i filologa, a s druge strane pokazuje snagu gradišćanskohrvatske zajednice.

Program

Dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb
Historiografske studije iz južnoga Gradišća u autorskoj obradi dr. sc. Roberta P. Hajszana
Dr. sc. Sanja Vulić, Hrvatski studiji, Zagreb
Uloga Panonskoga ljetopisa na panonskom prostoru i odabrane filološke teme
Dr. sc. Tomislav Jelić, Nakladnička kuća Alfa, Zagreb
Demografske značajke Gradišća i prinosi dr. sc. Roberta P. Hajszana društvenom i kulturnom životu južnoga Gradišća
Dr. sc. Robert P. Hajszan, Panonski institut, Pinkovac, Austrija
Izazovi kulturno-prosvjetnog stvaralaštva u manjinskoj zajednici
D i s k u s i j a