8. prosinca u Velikom Borištofu

Moderator događanja je Marko Zvonarich, a o projektu će govoriti Gerlinda Stern-Pauer i Sarah Karall

Hrvati koji su se u 21. stoljeću u svojim disertacijama, diplomskim radovima ili drugdje bavili temom u kontekstu svoje narodnom grupe/manjine, predstavljaju u Kugi, 8. prosinca u 19:30 sati, sažetke svojih djela i to na gradišćanskohrvatskom i na njemačkom jeziku.
Moderator događanja je Marko Zvonarich, a o projektu će govoriti Gerlinda Stern-Pauer i Sarah Karall.
Autorice projekta su Agnica Csenar-Schuster, Zrinka-Kinda, Michael Hirschleri i Filip Tyran, a promotorica knjige bit će prof. dr. Katja Sturm-Schnabl sa Sveučilišta u Beču.
Muzički okvir prirebi dat će duo Marco & Nikola. Ova dva glazbenika, angažirana Hrvata, Marco Blascetta i Nikola Zeichmann, žive u Malom Borištofu – odnosno Dolnjoj Pulji i Beču.
(www.kuga.at)