Od 22. kolovoza do 2. rujna u Dubrovniku

Polaznici Škole strani su studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika

Tradicionalni 45. po redu Hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 22. kolovoza do 2. rujna 2016. U nastavnome dijelu programa, sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Dvanaest će stručnjaka iz različitih područja ponuditi suvremene perspektive na spomenutu temu. Podrobnije informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi i 45. seminaru možete pronaći na stranicama (http://www.hrvatskiplus.org/article.php?id=2338&naslov=45-hrvatski-seminar-za-strane-slaviste).
Radujući se ponovnomu susretu s inozemnim kroatistima i slavistima, poziva vas na 45. seminar Zagrebačke slavističke škole izv. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković, voditelj Zagrebačke slavističke škole.
Organizator: Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Polaznici: Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Polaznici mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.
Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnoga aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, puni pansion u hotelu) iznosi 1500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskomu odboru.
(V.K.)