12. travnja u Šokačkoj čitaonici, Mohač

Hrvatski klub Augusta Šenoe, Udruga hrvatskih vinogradara u Mađarskoj i Čitaonica mohačkih Šokaca organiziraju XXXI. natjecanje hrvatskih vinara i vinogradara u Mađarskoj.

Natjecanje će se odvijati na sljedeći način: do 4. travnja 2013. godine treba dostaviti list na adresu Hrvatskoga kluba Augusta Šenoe (Pečuh, Esze T. u. 3) Kasno pristigle prijave na licu mjesta ne možemo uvažiti. Od svake prijavljene sorte vina trebate dostaviti tri boce od 0,7 l. u Hrvatski klub Augusta Šenoe 8. travnja 2013. od 9 do 14 sati.
Za prijavu svake sorte plaća se 1.500.- ft., što molimo uplatiti prilikom dostavljanja uzoraka. Ukoliko ste prijavili više sorti, tako osim prve sorte plaćate 1.000.- ft. po uzorku (članovi udruge plaćaju 1.000.- odnosno 500.- Ft.).
Proglašenje rezultata će biti 12. travnja 2013. (petak) u Šokačkoj čitaonici (Mohač, ul. Táncsics M. 3) u 17 sati. Nakon proglašenja rezultata je večera, za koju članovi plaćaju 800.-, a ostali 1.000.- ft., što se plaća tijekom dostavljanja uzoraka.
Na prijavnom listu označite želite li donijeti sa sobom goste na koje se odnose iste cijene.
(Radio croatica)