Rovinj, 17., 18. i 19. listopada 2013.

Skup je organiziran pod pokroviteljstvom Državnoga ureda za Hrvate izvan RH, Hrvatske matice iseljenika i Matice hrvatske, uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i Grada Rovinja

PROGRAM

Četvrtak, 17. listopada 2013. – Književna večer

18.00 sati – Svečanost otvaranja Desetih susreta u Domu kulture
Himna, svečana pjesma Istarske županije, pozdravno obraćanje skupu predstavnika pokrovitelja, Grada, Županije, Republike.
Odabrane stihove izvandomovinskih pjesnika kazuju Milan Medak i Stjepan Lukavečki
Pisce će predstaviti prof. Sonja Dušić, a potom će ulomke iz svoga književnoga stvaralaštva kazivati: Berislav Breljak, Stipe Cvitan, Nevenka Uljanić – Degobis, Robert Hajszan, Ljubica Kolarić -Dumić, Nevenka Nekić, Andreas Novoszel, Ivan Ott, Antonio Sammartino, Šimun Šito Čorić, Ana Šoretić /Schoretits, Stjepan Šulek.
20.00 sati – gradonačelnik Giovanni Sponza -primanje sudionika Susreta na domjenku u kavani hotela Adriatica.

Petak, 18. listopada 2013. – Stručno-znanstveni skup

8.30 sati – Stručno-znanstveni skup o književnosti između dviju domovina, o jezičnim i kulturnim prožimanjima, o standardima zaštite manjina…

Podnositelji priopćenja od 8,30 do 11,30
Predsjedavajući: Đuro Vidmarović, Ana Bedrina i Mario Sošić

Ana Šoretić Schoretits:
Trideset godina hrvatskogradišćanskog kazališta u Cogrštofu
Andreas Novoszel: Autor – autorica bez odziva!?,
Antonio Sammartino: Suvremena književnost moliških Hrvata,
Mirko Orlić: Hrvatski pjesnici u Slovenskome primorju,
Robert Hajszan: Gradišćanskohrvatske narodne priče Antona Leopolda,
Luka Krilić: Iseljavanje i progoni Hrvata nisu zaustavljeni sve do propasti Jugoslavije
Stjepan Šulek: «Kad mislim na Hrvatsku», knjiga članaka tiskanih u Hrvatskom slovu.

Podnositelji priopćenja od 12 do 14,30 sati
Predsjedavajući: Ninoslav Mogorović, Tomislav Milohanić i Alojz Štoković

Sanja Vulić: Sudbina hrvatskoga Srijema kao simbol hrvatske sudbine u prošlosti i sadašnjosti
Ivan Ott: Odjeci moje knjige »Geraubte Kindheit» u Njemačkoj i Austriji
Nevenka Nekić: »Šana se udaje» Ante Jakšića, roman iz života bačkih Hrvata
Ljubica Kolarić – Dumić: Kukujevci u Srijemu danas
Šimun Šito Čorić: Perspektive Hrvata izvan domovine pri ulasku RH u EU i 20 godina Hrvatskog svjetskog kongresa,
Tatijana Tomaić: Položaj talijanske manjine prema Statutu Istarske županije
Đuro Vidmarović: Autocenzura kao oblik odnarođivanja Hrvata u Boki kotorskoj.

Subota, 19. listopada 2013. u 8,00 sati
Upoznavanje s Istrom: obilazak kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti Istre. Ove je godine planiran obilazak Cabrunića, Baderne, Svetvinčenta, Kanfanara, Lanišća,… puteva blaženika i mučenika Miroslava Bulešića.
U 14 sati oproštajni objed u Kanfanaru.

Smještaj gostiju:
(1) Hotel «ADRIATIC» Rovinj,
Trg m. Tita 1, tel. 052 815-088
Svečanost otvaranja i književna večer
(2) DOM KULTURE, Trg M.Tita 3
Stručno – znanstveni skup
(3) HRVATSKI KULTURNI DOM, Pergolisova 2

Pokretački odbor: Ana Bedrina, Branimir Crljenko, Tomislav Milohanić, Ninoslav Mogorović, Mario Sošić, Alojz Stoković, Đuro Vidmarović.
Informacije o Susretima: 052 830-879 ili 052 812-681

Ovako je bilo prošle godine