8. travnja u NSK

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu održat će u utorak, 8. travnja u 12 sati, u sklopu Zbirke inozemne Croatice drugu iz ciklusa tribina vezanih uz hrvatske iseljenike. Moderatorica tribine je Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne Croatice.

Gošća je mr. sc. Vesna Kukavica, zagrebačka kulturna djelatnica i novinarka, rukovoditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika. Na tribini će se govoriti o njezinoj novoj knjizi Umreženi identiteti.
Riječ je o knjizi izabranih publicističkih radova koja ruši uobičajene stereotipe u javnosti o hrvatskome iseljeništvu i pruža nam potpuno drukčiju sliku naše dijaspore u 21. stoljeću. To je slika inovativne i kreativne hrvatske dijaspore koja u izazovima nalazi prilike za trajno očuvanje veza s domovinom i uspješno širenje hrvatskoga imena svijetom. Građa knjige, uz odabrane feljtone i prikaze, obuhvaća šezdesetak eseja o globalnoj i dobro umreženoj Hrvatskoj koju čine potomci hrvatskih iseljenika i suvremeni hrvatski migranti – afirmirani u različitim područjima ljudske djelatnosti. Oni unose novi duh u stare iseljeničke zajednice i grade moderne mostove i između stare dijaspore i domovine i između Hrvatske i suvremenoga svijeta. Ta knjiga donosi i zanimljive sudbine običnih, a opet jedinstvenih ljudi koji su imali snage i hrabrosti krenuti ususret novim kulturama. Knjiga je nastala u sklopu evaluacije tradicionalnih programa Hrvatske matice iseljenika te strateških planiranja novih oblika rada HMI s iseljeništvom u prekooceanskim zemljama u digitalnoj eri. Recenzenti su knjige dr. sc. Željko Holjevac (Filozofski fakultet) i dr. sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti).

Vesna Kukavica (r. 1961.) zagrebačka je kulturna djelatnica i novinarka. Školovala se Zagrebu, gdje je studirala na Fakultetu za defektologiju (logopedija) te Filozofskomu fakultetu (komparativna književnost, fonetika) i diplomirala 1985. godine. Poslijediplomski studij na Filozofskome fakultetu na Odsjeku opće lingvistike apsolvirala je s temom Posebne značajke nastavničkog glasa godine 1990. Usavršavala se u Edinburghu. Gubitak zaposlenja devedesetih i tranzicijske prilike dovode je u situaciju da hobi zamjenjuje strukom pa opet struku hobijem. Djelovala je kao novinarka i urednica u Redakciji kulture Omladinskoga radija (1984. – 1986.). Radila je kao stručna suradnica za kazališnu kulturu u Kulturno-prosvjetnome saboru Hrvatske (1986. – 1993.), a od godine 1994. djeluje u Hrvatskoj matici iseljenika. Rukovoditeljica je Odjela za nakladništvo te urednica Hrvatskoga iseljeničkog zbornika od godine 2000. Uredila je tridesetak knjiga i brošura. Objavila je više stotina prikaza i feljtona iz područja kulture na hrvatskome i engleskome jeziku u časopisima i zbornicima u RH i inozemstvu te jednu monografiju s područja kulture hrvatskoga iseljeništva. (NSK)