1. travnja u Velikom Borištofu

U organizaciji Barana, mladeži iz Velikoga Borištofa, nastupaju Bruji, Gospodari tambura (RH) i Jay Bow

Na Vazmenom tancu u Kugi, u organizaciji Barana, mladeži iz Velikoga Borištofa, nastupaju Bruji, Gospodari tambura (RH) i Jay Bow na Uskrs, 1. travnja u 20.00 sati u Kugi.
(Hrvatska redakcija ORF-a)