Književno-znanstveni skup o Hrvatskoj reviji, najznačajnijoj emigrantskoj serijskoj publikaciji 20. st., održat će se u Zagrebu od 13. do 15. prosinca 2012.

 

Književno-znanstvenom skup o Hrvatskoj reviji, u čijem radu će sudjelovati eminentni književnici i znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva, organizira Društvo hrvatskih književnika, a među suorganizatorima je Nacionalna i sveučilišna knjižnica te Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao i Matica hrvatska, Hrvatski institut za povijest, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar te Hrvatska matica iseljenika. Program

Skup je posvećen stotoj obljetnici rođenja barda hrvatske emigrantske književnosti 20. stoljeća Vinku Nikoliću (Šibenik, 1912. – Šibenik, 1997.). Nikolić je bio značajan pjesnik, publicist, pisac memoarskih knjiga iz iseljeničkog života, urednik i izdavač Hrvatske revije. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu hrvatski jezik i književnost. Od 1939. služio je kao profesor na Trgovačkoj akademiji u Zagrebu, a od 1943. na Prvoj muškoj realnoj gimnaziji u Zagrebu, sve do svibnja 1945., kad se s hrvatskom vojskom povlači u Austriju. Od tada živi u iseljeništvu, u više europskih zemalja i u Južnoj Americi baveći se književnim, uredničkim i izdavačkim radom, objavljujući vlastita književna djela i djela prominentnih hrvatskih autora u iseljeništvu. Pokrenuo je poznatu “Knjižnicu Hrvatske revije” u okviru koje je izdao 65 knjiga.
Velik je ugled i priznanje Nikolić stekao dugogodišnjim uređivanjem “Hrvatske revije”, bez sumnje najpoznatijeg kulturno-političkog časopisa u iseljeništvu. Od 1951. taj je časopis uređivao s Antunom Bonifačićem, a od 1955. sam, punih 40 godina. U svojoj uređivačkoj politici smatrao je da časopis treba biti izvanstranački, pružajući priliku suradnicima “Revije” da iznose vlastita stajališta. Kontinuitet izlaženja “Hrvatske revije” obilježen je suradnjom starih i novih, mladih i starih, pa je zato ona bila bliska svim naraštajima iseljenih Hrvata širom svijeta.
Bit će zanimljivo čuti kako znanstvenici i književnici, s vremenske distance, interpretiraju kulturno-povijesno ozračje i dosege Hrvatske revije i njenih stvaralaca.

Tekst: Vesna Kukavica