19. ožujka u 13,00 sati u HMI

U Klubu Matis o knjizi će govoriti: mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj HMI-ja i recenzenti, povjesničar dr. sc. Željko Holjevac, komunikolog dr. sc. Božo Skoko, urednik knjige dr. sc. Ivan Čizmić i autorica Vesna Kukavica.Program vodi Lada Kanajet Šimić, prof.

Knjiga izabranih publicističkih radova Umreženi identiteti autorice V. Kukavice činjenično ruši stereotipe u javnosti o hrvatskom iseljeništvu i pruža nam potpuno drukčiju sliku naše dijaspore u 21. stoljeću. To je slika inovativne i kreativne dijaspore koja u izazovima nalazi prilike za trajno očuvanje veza s domovinom i uspješno širenje hrvatskog imena svijetom.
Građa knjige – raspoređena na 314 stranica, uz odabrane feljtone i prikaze, obuhvaća šezdesetak eseja o globalnoj i dobro umreženoj Hrvatskoj koju čine potomci hrvatskih iseljenika i suvremeni hrvatski migranti – afirmirani u raznim područjima ljudske djelatnosti. Oni unose novi duh u stare iseljeničke zajednice i grade moderne mostove, kako između stare dijaspore i domovine, tako i između Hrvatske i suvremenoga svijeta. Ta knjiga donosi i zanimljive sudbine običnih, a opet jedinstvenih ljudi koji su imali snage i hrabrosti krenuti ususret novim kulturama. Knjiga je nastala u sklopu evaluacije tradicionalnih programa Hrvatske matice iseljenika te strateških planiranja novih oblika rada HMI s iseljeništvom u prekooceanskim zemljama u digitalnoj eri.