HOŠIG u Budimpešti, studeni 2012.

Hrvatska samouprava grada Budimpešte u prostoru HOŠIG-a organizira tečaj hrvatskoga jezika za Hrvate i prijatelje Hrvatske. Prvi sat bit će održan početkom studenoga, a zainteresirani se mogu prijaviti do 19. listopada

 

 

 

Hrvatska samouprava grada Budimpešte u prostoru HOŠIG-a (Budimapešta XIV., Kántorné sétány 1-3) organizira tečaj hrvatskoga jezika za Hrvate i prijatelje Hrvatske. 
Tečaj je za sudionike besplatan. Pozivaju se svi zainteresirani neka se za podrobnije informacije i poradi prijave obrate Sandi Pentek na e-mail adresu: hr.sam.bp@gmail.com
Rok prijave: 19. listopada 2012. godine. Prvi sat bit će održan početkom studenoga 2012. godine.
(Radio croatica)