1., 8. i 9. srpnja na igralištima Šuševa, Frakanave i Velikog Borištofa
Na Tamburici uz oganj goste i domaćine zabavljaju Graničari u petak, 1. srpnja u 20.00 sati na sportskom igralištu u Šuševu. U Frakanavi ih na igralištu zabavlja Tamburica Uzlop u petak, 8. srpnja u 20.00 sati. Tamburica uz oganj u Velikom Borištofu održat će se na igralištu u subotu, 9. srpnja u 20.00 sati a goste će zabavljati Harmonija.
(Hrvatska redakcija ORF-a)

Na Tamburici uz oganj goste i domaćine zabavljaju Graničari, Tamburica Uzlop i Harmonija