18., 19., 25. srpnja – Veliki Borištof, Dolnja Pulja i Mali Borištof

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ove godine organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatskim selima srednjega Gradišća do 1. rujna.
Dosad je Tamburica održana 20. lipnja u Suševu i 4. srpnja u Frakanavi. Očekuju se priredbe u Velikom Borištofu, Dolnjoj Pulji i Malom Borištofu.

Petak, 18. srpnja u Velikom Borištofu Graničari rastok Roženić

Subota, 19. srpnja u Dolnjoj Pulji
Složnost u krčmi Mlikarnica.

Petak, 25. srpnja u Malom Borištofu Hajdenjaki, krčma Janić-Kautz
(Hrvatske novine)