28. listopada u dvorani osnovne škole

Zagrebački i pandorfski tamburaši, Tamburaški orkestar HRT Zagreb i Tamburaški orkestar „Ivan Vuković Pandorf, održat će zajednički koncert

Koncert Tamburaškoga orkestra HRT Zagreb i domaćina – Tamburaškoga orkestra „Ivan Vuković” održat će se u subotu, 28. listopada u 19.00 sati u dvorani osnovne škole u Pandrofu.