Goste će zabavljati TS Poljanci, Hajdenjaki, Tamburica Štikapron i Zelenjaki 6., 7., 13. i 14. kolovoza u Uzlopu, Filežu i Gerištofu

Tamburaška večer s TS Poljanci
četvrtak, 6. kolovoza u 20.00 sati
Uzlop, Čelajevmalin

Tamburica uz oganji sa Hajdenjakima
petak, 7. kolovoza u 20.00 sati
Filež, krčma Divoš-Karall

Tamburaška večer s Tamburicom Štikapron
četvrtak, 13. kolovoza u 20.00 sati
Uzlop, Čelajevmalin

Tamburica uz oganj sa Zelenjakima
petak, 14. kolovoza u 20.00 sati
Gerištof, park
(Hrvatska redakcija ORF-a)