U četvrtak 9. siječnja slavi stoti rođendan filozof i teolog te jedan od utemeljitelja Hrvatskog etničkog instituta – velečasni dr. sc. Častimir Majić u Chicagu.

Filozof i teolog, urednik i publicist Častimir Majić rođen je 9. siječnja 1914. godine u Vitini na jugu Bosne i Hercegovine, a živi u SAD-u zadnjih 60 godina. Hrvatska matica iseljenika čestita od srca stoti rođendan velečasnom Majiću, želeći mu puno zdravlja i sreće! Proslava će se održati u Hrvatskoj katoličkoj crkvi sv. Jeronima, 2823 S. Princeton, Cardinal Stepinac Way, Chicago, IL.
Pridružite se i vi proslavi 100. rođendana velečasnog dr. sc. Častimira Majića, najstarijeg člana čikaške Hrvatske franjevačke kustodije u četvrtak 9. siječnja 2014. Sv. misa će biti u 6 sati navečer prema čikaškome vremenu, a potom slijedi prigodno obraćanje i domjenak u Velikoj dvorani.

Velečasni Majić Filozofsko-teološki studij pohađao je u Mostaru i Rimu, nakon školovanja u rodnom mjestu i Franjevačke klasične gimnazije na Širokom Brijegu. Franjevcem je zaređen u Humcu (1933.) Svećenik je postao 4. lipnja 1939. u Mostaru. Godine 1941. napušta domovinu i odlazi u Njemačku na sveučilište u Freiburg na studij germanistike. U vrijeme studija pastoralno se brinuo za slovenske i hrvatske iseljenike u više njemačkih gradova. Na sveučilištu u Freiburgu, među izvrsnima, postiže doktorat iz filozofije (1946.) i doktorat iz teologije (1951.).
Godine 1951. odlazi u Chicago, IL, SAD. Ubrzo nakon dolaska biva imenovan urednikom Hrvatskog tjednika „Danica“. Na toj dužnosti ostaje deset godina. Idućih 18 godina odlazi služiti Hrvatima u župama u St. Louisu, New Yorku i Milwaukeeu, da bi nakon pastoralnog rada 1978. godine opet bio imenovan urednikom Hrvatskog tjednika „Danica“. Tu je opet ostao10 godina, kada tjednik postiže iznimno veliku čitanost među američkim Hrvatima. Obnašao je dužnost kustosa Hrvatske franjevačke kustodije za SAD i Kanadu, te bio gvardijan u Chicagu.
Filozof i teolog velečasni Častimir Majić je ostavio zamjetan trag i u hrvatskom nacionalnom životu američkih Hrvata. Politički je djelovao kroz najutjecajnije i najmnogoljudnije hrvatske emigrantske asocijacije 20. stoljeća i to Ujedinjene Hrvate Amerike i Hrvatsko narodno vijeće.
Kao svećenik nemjerljivo je doprinio očuvanju hrvatskog etničkog i kulturnog te duhovnoga identiteta Hrvata i građana hrvatskih korijena kojih na sjeverno američkom kontinentu, procjenjuje se, ima oko dva i pol milijuna. Višegodišnji je predsjednik Saveza hrvatskih svećenika za SAD i Kanadu. Uređivao je više godina Hrvatski katolički glasnik i Hrvatski kalendar, jedan od najčitanijih hrvatskih kalendara u iseljeništvu 20. stoljeća. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Pisac je nekoliko knjiga, posebice sjećanja na poginule franjevce tijekom i nakon druge svjetske kataklizme u domovini. Autor je zanimljivih memoarskih zapisa, te stotine i stotine članaka.
Zadivljuje njegova iznimna intelektualna aktivnost kroz desetljeća do visoke starosti u kojoj ga izvrsno služi memorija, zdravlje, oštar um i nadasve vedar duh.

Tekst: Vesna Kukavica