Udruga Štambuk-Selca, otok Brač, Hrvatska ove godine obilježava tri stoljeća od potpisivanja čuvenog „ugovora slobode“ kojim se potvrđuje dolazak prvoga Štambuka (mistro Antonio Standelpergher detto Stambucco de Andrea della citta da Praga) u Selca na otok Brač.

 

Tim povodom želimo okupiti što veći broj članova naše obitelji i onih koji su Štambuci podrijetlom u bilo kojoj generaciji iz domovine i svijeta. S navedenim ciljem ali i trajnom zadaćom istraživanja povijesti obitelji, nastavljanja rada na rodoslovlju, čuvanja uspomene na pojedince i njihova djela, osobito ona ostvarena u kamenu, osnovana je u Zagrebu udruga „Štambuk“.

U sklopu priprema za proslavu u Selcima koja će se održati 10. kolovoza 2013. godine, nastojimo obavijestiti što veći broj pripadnika naše velike obitelji.

Na našoj web stranici ŠTAMBUK 300 možete se upoznati s programom i radom Udruge, mogućnostima priključenja i pomaganja u samoj organizaciji skupa, a također i da bi Štambuci odasvuda mogli provjeriti da li se nalaze u rodoslovnom stablu i predbilježiti se za primanje daljnjih obavijesti.
(Dario Štambuk, predsjednik udruge Štambuk-Selca, otok Brač, Hrvatska)