7. studenoga u 13.00 sati u HMI

Na Katoličkom sveučilištu u Santiagu završila je studij vizualnih umjetnosti, a potom na Sveučilištu “Gabriela Mistral”i postdiplomski iz umjetničke pedagogije. Od početka godine boravi u Hrvatskoj kao stipendistica za učenje hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

 

U okviru programa “Srijedom u Matici”, 7. studenoga u 13.00 sati, kroz jednosatni razgovor predstavit ćemo Katarinu Abović. Izložba njenih radova ”Dvije domovine – Dos patrias” otvara se dan kasnije, 8.studenoga u Hrvatskoj matici iseljenika.
Katarina Elisa Abović Oyarzun, četvrta generacija hrvatskih useljenika. Pradjed iz Boke kotorske stigao je u Čile 1914. a prabaka iz Slanog 1918. Upoznali su se i zasnovali obitelj u čileanskom gradu Valparaisu. Katarina je rođena je u Santiagu 1988., gdje je na Katoličkom sveučilištu završila studij vizualnih umjetnosti, a potom na Sveučilištu “Gabriela Mistral” i postdiplomski iz umjetničke pedagogije. Izlagala je na skupnim izložbama u Antofagasti i Santiagu, a od početka ove godine boravi u Hrvatskoj kao stipendistica za učenje hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Tekst: Ljerka Galic