9. i 10. travnja u Osijeku

Udruga Šokacka grana Osijek organizira seminar slamarske tehnike u prostorijama Udruge K. P. Svačića 36, Osijek, 9. i 10. travnja od 18,00 do 21,00 sat.

Seminar vodi prof. Kristina Kovačić iz Tavankuta. Organizator osigurava dio materijala (karton, ljepila, slamu), a škarice za rezanje donesite sami. Kotizacija seminara iznosi 50 kn (1 dan) ili 80 kn (oba dana) uplaćuju se pri samom dolasku. Udruga izdaje potvrdu o polasku seminara.

Molim sve zainteresirane za prijavu da se jave na mail: jelena.dragic.os@gmail.com

Pratite etno portal