18., 26. i 27. prosinca – Devinsko Novo Selo, Čunovo, Hrvatski Jandrof

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na šaljivi igrokaz u tri čina »Ljubav ne hrđavi« u izvedbi kazališne grupe Hrvatskoga Jandrofa i Čunova. Predstava će se održati 18. , 26. i 27. prosinca u Devinskom Novom Selu, Čunovu i Hrvatskom Jandrofu u 19.00 sati.

(Hrvatske novine)