Baja, 13. svibnja u 19.00 sati

Na festivalu u Baji nastupa šest tamburaških sastava iz Mađarske, Hrvatske i Srbije

Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i Odmaralište Hrvata u Mađarskoj pozivaju na prvi Hrvatski državni tamburaški festival u Baji, 13. svibnja u 19.00 sati.

Nastupaju: TS Šetnja (Hrvatski Židan), TS Stobaš (Kaniža), KUD Biseri Drave (Starin), Orkestar Vizin (Pečuh), Orkestar Bačka (Gara) i TS San (Subotica).