7. svibnja u podne u HMI u Zagrebu

 

O knjizi dr. sc. Marka Lukende će govoriti mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, dr. sc. Josip Jurčević, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i autor, te u ime nakladnika HKM – Beč mons. Ilija Vrdoljak i mons. Stjepan Pavić.
Predstavljanje vodi Vesna Kukavica, voditeljica Odjela za nakladništvo HMI
Povijest svih hrvatskih društava u Beču istražio je filolog dr. sc. Marko Lukenda, nekadašnji bečki student, suosnivač raznih udruga i svjedok njihovih uspona i padova. Prikupljenu građu objavio je u knjizi pod naslovom Živjeti negdje drugdje, koju je 2012. objelodanila Hrvatska katolička misija iz Beča. Time su napokon dostupni podaci o djelovanju svih naših udruga, koje su Hrvati osnivali u glavnom gradu Austrije posljednjih 90 godina.
U Beču su dio svog života proveli mnogi hrvatski intelektualci poput J. Jelačića, Lj. Gaja, I. Mažuranića, J. J. Strossmayera, J. Dobrile, F. Račkoga, V. Jagića, I. Meštrovića, R. Katičića i drugih. Većina današnjih bečkih Hrvata, kojih ondje ima oko 35.000, doselila se u glavni grad Austrije u drugoj polovici 20. stoljeća, uglavnom kao ekonomska emigracija. Život u novoj sredini potaknuo je bečke Hrvate da se udružuju radi ostvarenja svojih kulturnih i društvenih interesa, poput brojnih vrijednih pripadnika hrvatske autohtone manjine – gradišćanskih Hrvata, čije kulturne tragove u samom Beču pratimo gotovo pola tisućljeća.
Lukenda, Marko – Živjeti negdje drugdje, Hrvatska katolička misija – Beč, 2012, 296 str.
(V. K.)