15. veljače u 13 sati u HMI-ju

Zbornik će predstaviti v.d. ravnateljica Matice Mirjana Ana-Maria Piskulić, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Marina Perić Kaselj, te urednica Vesna Kukavica. Voditeljica promocije je Lada Kanajet Šimić, prof.

Hrvatski iseljenički zbornik 2017. , sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku, ima osam tematskih cjelina – naslovljenih Znaci vremena, Kroatistički obzori, Baština, Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Znanost te Nove knjige – koje se sastoje od 32 samostalna autorska priloga. Građa je raspoređena na 452 stranice i ilustrirana s 65 fotografija, zrcaleći suvremeno iseljeničko stvaralaštvo. Središnja je tema većine autora ovogodišnjega sveska uloga žene u iseljeništvu, ali i izazovi egzodusa mladih iz Hrvatske.

Matičina serijska publikacija ima elektronsku inačicu na mreži, a u svom 61. godištu dosegla je u digitalnom repozitoriju 26 000 stranica, njegujući potpunu tematsku i disciplinarnu otvorenost internetskog doba kada je svaki 35. stanovnik Zemlje međunarodni migrant.

Zbornik će predstaviti: v.d. ravnateljica Matice Mirjana Ana-Maria Piskulić, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Marina Perić Kaselj, te urednica Vesna Kukavica. Voditeljica promocije je Lada Kanajet Šimić, prof.

Autori Matičina godišnjaka iz domovine i inozemstva, čija mreža okuplja tristotinjak suradnika sa svih kontinenata, činjenično ruše stereotipe u javnosti o našoj dijaspori i pružaju nam vjerodostojan mozaik hrvatskog iseljeništva 21. stoljeća, čiji naraštaji žive izvan domovine u višejezičnim i višekulturnim sredinama razvijenoga svijeta.