Zagreb, 10. ožujka u 12,00 sati

Četrnaesta knjiga hrvatskog pjesnika, pastoralnog teologa i novinara dr. Adolfa Polegubića, glavnoga urednika mjesečnika hrvatskih katoličkih misija i zajednica Živa zajednica sa sjedištem u Frankfurtu na Majni izašla je u Maloj knjižnici DHK-a

10. ožujka, održat će se predstavljanje knjige Adolfa Polegubića “Povratak” (Mala knjižnica DHK, Zagreb, 2014.).
Povratak – naziv je četrnaeste knjige hrvatskog pjesnika, pastoralnog teologa i novinara dr. Adolfa Polegubića, glavnoga urednika mjesečnika hrvatskih katoličkih misija i zajednica Živa zajednica sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. Radi se o autorovoj knjizi izabranih pjesama, podijeljenoj u pet cjelina naslovljenih prema nazivima njegovim dosadašnjih pet zbirki pjesama na hrvatskom jeziku (Kolijevka od kamena – 2013.; Boja plavetnila – 2006; Tragovi – 2002.; Korablja 1991. i Pripadati – 1988.). Knjigu je uredio Ivica Matičević, a pjesme je izabrao i opširan predgovor o Polegubićevom cjelokupnom pjesničkom opusu napisao dr. Vladimir Lončarević: „Od početka svoga stvaranja Polegubić je prepoznat, prihvaćen i predstavljen kao katolički pjesnik. Bilo bi međutim posve pogrješno tu katoličku odrednicu i činjenicu da mu pjesništvo nadahnućem i sadržajima optira prema Transcendenciji shvaćati kao atribut tematsko-motivske ograničenosti. Naprotiv, Polegubić je pjesnik širokog spektra, u znatnoj mjeri svoga opusa i pjesnik ljubavne poezije, posebice u zbirkama Pripadati, Boja plavetnila i Kolijevka od kamena. Čista je to i čvrsta poezija, pa prvotno uočljiva značajka ovoga pjevanja jest komprimiran izraz: gotovo stidljivo cvjetanje riječi, ekonomična lirska plastika, sastavljena od fotografskih slika (pjesnik je i fotograf), zaustavljenih trenutaka, redovito sažetih u mjeru od desetak do dvadesetak slobodnih stihova.“, istaknuo je dr. Lončarević i predgovoru knjige.